Monthly Archives: November 2012

Verkiezingen 2012

We hebben de verkiezingen alweer even achter de rug en dit keer heb ik per e-mail moeten stemmen omdat
ik anders te laat zou zijn (de aanvraag). Ik protesteerde daar tegen omdat ik een kopie van mijn paspoort per
email moest versturen. Ze wilden daar verder niet naar luisteren (het is zo of niets). Gedaan en ik kreeg zowaar
het stembiljet op tijd binnen, blijf met de manier waarop was ik echter niet.

Vandaag kreeg ik ineens een mailtje van noreply@denhaag.nl met de volgende tekst.

Geachte heer xxxxxxxxxxxxxx,=20

Een knelpunt bij het stemmen uit het buitenland is dat u uw stembescheid=
en soms niet op tijd ontvangt om ze tijdig terug te kunnen sturen. Het m=
inisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spant zich in om=
 dit op te lossen. Doel is te komen tot een stembiljet dat eerder of via=
 e-mail kan worden toegezonden. Als het stembiljet eerder in uw bezit is=
, heeft u meer tijd om de door u uitgebrachte stem terug te zenden.=20
Het is van groot belang dat er getest wordt of u als kiezer overweg kunt=
 met het nieuwe stembiljet en er geldig mee kunt stemmen. Daarom doet he=
t ministerie een dringend beroep op u om mee te doen aan een test. =20

Meedoen met de test
Als u wilt meedoen met deze test voor kiezers die vanuit het buitenland =
kunnen stemmen, ga dan naar www.teststembiljet.nl/aanmelden  U ontvangt =
daarna een e-mail van de organisatie die de test uitvoert in opdracht va=
n het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Werkt de link niet? Stuur dan een e-mail naar aanmelding@teststembiljet.=
nl.

Een testbiljet invullen en terugsturen
Als u deelneemt aan de test ontvangt u een e-mail met een testbiljet en =
uitleg over hoe u met het testbiljet een stem kunt uitbrengen. Om die te=
ststem uit te brengen, wordt u verzocht het testbiljet te printen. Het t=
estbiljet bevat alleen fictieve partijen en kandidaten. Nadat u uw keuze=
 heeft gemaakt, stuurt u het biljet zo spoedig mogelijk in een eigen env=
elop en gefrankeerd naar Nederland.=20
Het is helaas voor het ministerie niet mogelijk om u in het buitenland e=
en gefrankeerde envelop toe te sturen. Hopelijk bent u, gelet op het bel=
ang van deze test, bereid om de kosten van de envelop en de frankering v=
oor uw rekening te nemen. Het is niet mogelijk een scan van uw ingevulde=
 stembiljet per e-mail terug te sturen. Immers, een echt stembiljet zult=
 u ook met de post moeten verzenden. Het is essentieel dat u het testbil=
jet terugstuurt zoals u het heeft geprint en ingevuld. Alleen zo kan in =
de test worden beoordeeld of u met het nieuwe stembiljet een geldige ste=
m kunt uitbrengen. Uw deelname is belangrijk om te kunnen besluiten over=
 de introductie van het nieuwe stembiljet en om eventuele verbeteringen =
aan te brengen.=20

Helpdesk voor vragen
Misschien heeft u eerst nog een vraag of is iets niet duidelijk? Dan kun=
t u via helpdesk@teststembiljet.nl uw vraag stellen. U ontvangt zo spoed=
ig mogelijk antwoord. U kunt niet via dit e-mailadres van de gemeente De=
n Haag reageren.=20


Met vriendelijke groet,

Bureau Kiezers buiten Nederland


Als u meedoet aan de test, ontvangt u een e-mail met het testbiljet van =
organisatie@teststembiljet.nl.

Laat ik voorop stellen dat ik nooit een verzoek heb gekregen om in dit soort testen
mee te draaien, laat staan dat ik het ministerie ooit toestemming heb gegeven om mijn
email adres te gebruiken voor communicatie via derden. De link die in het mailtje staat
verwijst in het mailtje naar www.teststembiljet.nl/aanmelden. Klik je daar op dan kom
je echter op:

http://onderzoek.cgselecties.nl/aanmelden


Wil hier nog even bij opmerken dat dit een formulier is dat geen enkele beveiliging kent. Gewoon plaintext invullen en maar hopen dat het goed terecht komt. Erg vreemd.

Stoute schoenen aangetrokken en eens met de heer Slagter/Slachter? van CGselecties aan de telefoon
gehangen. Hij klonk erg ingetogen en leer bereid te zijn om mij allerlei informatie te geven.
Blijkbaar zit het bedrijf FirMM als opdrachtgever tussen hun en het ministerie in. Heb hem wel laten
weten dat ik dit bij de opta ga neerleggen en dat ik zeer benieuwd ben naar de uitkomst.

Ik kreeg vervolgens ook nog 2 06 nummers van dames die bij dit project zijn betrokken voor de firma FirMM.
Deze hadden echter beiden hun voicemail op staan en die bel ik van de week nog wel eens.

De headers tonen in ieder geval dat het via de mailserver van denhaag.nl naar buiten gaat:

 

Received: by 10.76.33.73 with SMTP id p9csp44595oai;
Fri, 9 Nov 2012 05:18:55 -0800 (PST)
Received: by 10.180.108.38 with SMTP id hh6mr2630288wib.0.1352467134768;
Fri, 09 Nov 2012 05:18:54 -0800 (PST)
Return-Path: <noreply@denhaag.nl>
Received: from smtp.denhaag.nl (smtp1s.denhaag.nl. [217.68.49.17])
by mx.google.com with ESMTP id gb1si1665410wib.18.2012.11.09.05.18.54;
Fri, 09 Nov 2012 05:18:54 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of noreply@denhaag.nl designates 217.68.49.17 as permitted sender) client-ip=217.68.49.17;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of noreply@denhaag.nl designates 217.68.49.17 as permitted sender) smtp.mail=noreply@denhaag.nl
X-SBRS: None
X-Sender: AppsOut
Received: from sw177.ka.haagnet.net ([172.23.100.73])
by smtp.denhaag.nl with ESMTP; 09 Nov 2012 13:55:41 +0100
Received: from SW177 ([172.23.100.73]) by SW177.ka.haagnet.net with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675);
Fri, 9 Nov 2012 13:56:17 +0100
MIME-Version: 1.0
Date: Fri, 09 Nov 2012 13:56:17 +0100
X-Priority: 3 (Normal)
Subject: Test met nieuw stembiljet voor kiezers in het buitenland
From: noreply@denhaag.nl
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Over de firma FirMM is het volgende te vinden:

firMM is an information+service design consultancy, founded by Judith Mulder and Francien Malecki. We create succesful dialogues for organisations that heavily exchange information with their clients. Information+service design leads to better customer experiences, reduced costs, increased return on investment and new opportunities.

Ik mag toch hopen dat deze dames niet door het ministerie op een project zijn gezet waarbij ze de prive gegevens van Nederlanders zomaar kunnen inzien en gebruiken bij andere commerciele bedrijven!

 

Volgende week deel 2.

Advertisements
%d bloggers like this: