Spideroak, deel 2

Wilde er al eerder op terug komen maar het kwam er niet van. Poosje geleden melde ik dat SpiderOak, een online backup programma, wat problemen had. Ik heb dit beschreven en bij SpiderOak laten weten.

Al snel kreeg ik mail over een nieuwere versie waarin het is opgelost. Dit blijkt inderdaad waar te zijn. Het probleem was dat ze uitgingen van de umask zoals die op het os default staat. Dit bleek bij Ubuntu een probleem te zijn (is overigens in 10.10 ook redelijk aangepakt). Het enigste waar ik me nu nog aan erger is dat za temp databases in de default /tmp dir hebben staan. Had liever gezien dat ze een eigen tmp hadden gekozen. Wel is het zo dat de databases die daar staan alleen lees rechten voor de gebruiker zelf hebben. Onveilig is het dus niet meer.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: